Anette Jensen

 

Cand. theol. med sidefag i nordisk litteratur

Anette Jensen er i dag sognepræst i Løjt og Genner sogne i Sønderjylland. Hun har tidligere været mangeårig leder af Nordisk Informationskontor i Flensborg – en afdeling under Nordisk Ministerråd. Det er gennem det arbejde, hun har sit kendskab til Norden og her fik etableret en lang række nordiske kulturtiltag i grænseregionen med fokus på nordisk litteratur, kunst og musik. Også nordiske samfundspolitiske spørgsmål resulterede i seminardage og konferencer.

I tillæg har Anette Jensen arrangeret rejser til de fleste nordiske lande, og ikke mindst Færøerne har hendes store interesse. Sammen med den færøske skuespiller og sanger, Annika Hoydal, har hun gennemført en række rejser til Færøerne.