Erstatningsregler ved flyforsinkelse

Dette er en vejledende beskrivelse af de gældende EU-regler på området. Akademisk Rejsebureau henviser til det enkelte flyselskab og EU-kommissionens forbrugerhjemmeside http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_da.htm for mere information.

Generelt er reglerne som følger: Er Deres fly forsinket mere end tre timer ved ankomst, kan De have ret til en erstatning (forsinkelse grundet vejrforhold, sikkerhedsfarlige tekniske problemer, politisk ustabilitet og lignende er undtaget). 
Satserne for kompensation, som de er fastlagt fra EU er:

Rejser inden for EU
Op til 1500 km – 250 EUR
Over 1500 km – 400 EUR

Rejser mellem en lufthavn inden for EU og en uden for EU
Op til 1500 km – 250 EUR
1501-3500 km – 400 EUR
Over 3500 km – 600 EUR

Hvis flyselskabet tilbyder en alternativ afgang, der ankommer mindre end tre timer efter det oprindelige flys planlagte ankomst, kan erstatningen nedsættes med 50 %.

For at søge erstatning skal De rette personlig henvendelse til det pågældende flyselskab. Akademisk Rejsebureau kan ikke søge og udbetale erstatning for eventuelle flyforsinkelser.

Links til flyselskaber: 
SAS
Aeroflot
Air Baltic
Turkish

 

For at klage til flyselskabet over manglende erstatning og lignende kan denne EU-klageformular benyttes 

De overordnede regler som fremsat i EU-forordning nr. 261/2004 http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:439cd3a7-fd3c-4da7-8bf4-b0f60600c1d6.0001.02/DOC_1&format=PDF er: