Information om coronasituationen

Pga. den igangværende coronakrise, som går hårdt ud overrejsebranchen, har Akademisk Rejsebureau valgt at hjemsende hele personalet på vores kontor i København. Dette gør vi, så vi har mulighed for at søgelønkompensation igennem statens støtteordning. Det betyder, at det ikke vil være muligt at komme i telefonisk kontakt med Akademisk Rejsebureau, lige som det ikke vil være muligt med personlig henvendelse på vores adresse. Henvendelser sendt på e-mail vil kun i begrænset omfang blive besvaret.

 

Hvorfor har Akademisk Rejsebureau lukket sit kontor?

På trods af coronakrisen så er størstedelen af Akademisk Rejsebureaus medarbejdere indtil slutningen af april fortsat mødt på arbejde (hjemmefra) og taget telefonen og besvaret henvendelser. Men udover disse opgaver, har der ikke været meget at lave for personalet, da alle rejser i den umiddelbare fremtid, er aflyst. Derfor er det blevet besluttet at hjemsende personalet, så det er muligt at søge lønkompensation igennem statens støtteordning. Bliver personalet ikke hjemsendt, er det ikke muligt at søge lønkompensation.
Indtil det faste personale kan genoptage arbejdet som normalt, vil kun helt essentielle opgaver blive løst ligesom henvendelser sendt til vores hovedmailadresse:
info@akademiskrejsebureau.dk, kun i meget begrænset omfang vil blive besvaret. Hvis svar på et spørgsmål allerede findes herunder eller andre steder på vores hjemmeside, vil henvendelsen ikke blive besvaret.

 

Bliver rejsen gennemført?

Det er ikke til at sige med sikkerhed, hvornår det igen bliver muligt at gennemføre rejser. Hos Akademisk Rejsebureau følger vi udenrigsministeriets rejsevejledning. Foreløbig fraråder udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til hele verden, og derfor er alle vores rejser frem til 31. maj blevet aflyst. Indtil udenrigsministeriet opdaterer sin rejsevejledning, så vil rejser efter 31. maj i udgangspunktet blive gennemført.

 

Hvordan og hvornår får man besked om en rejse er aflyst?

Efterhånden som udenrigsministeriets rejsevejledning bliver opdateret, vil vi skrive ud til de grupper det vedrører. Dette vil også ske i den nuværende situation, hvor personalet er hjemsendt. 

 

Hvornår forventes det at rejser igen kan gennemføres?

Det er desværre ikke til at sige med sikkerhed, hvornår det igen vil være muligt at gennemføre rejser. Vi følger udenrigsministeriets rejsevejledning, som løbende bliver opdateret. Indtil nu har udenrigsministeriets praksis været, at lave rejsevejledninger der løber 3-4 uger frem i tiden. Det er derfor ikke muligt for os at spekulere i rejser, der ligger længere fremme i tiden. I udgangspunktet vil rejser, der endnu ikke er omfattet af udenrigsministeriets rejsevejledning blive gennemført.

 

Betaling af restbeløb

Som ovenfor angivet, så vil rejser efter 31. maj i udgangspunktet blive gennemført. Er De tilmeldt en rejse efter denne dato, skal De derfor fortsat betale restbeløb for rejsen. Betalingsoplysninger og dato fremgår af Deres bestillingsbekræftelse. Modtager vi ikke Deres betaling af restbeløb, vil det blive betragtet som en afmelding af rejsen.

 

Hvorfor skal der betales restbeløb, når det ikke vides med sikkerhed, om rejsen vil blive gennemført?

Selvom man kan spekulere i, hvorvidt en given rejse realistisk set vil kunne gennemføres, så kan vi som rejsebureau kun læne os op ad de relevante myndigheder ift. om en rejse kan gennemføres. Derfor er vi nødt til at forholde os således, at rejser der ligger senere end den aktuelle rejsevejlednings udløb, i udgangspunktet bliver gennemført. Det er også sådan vores underleverandører – flyselskaber, hoteller rederier mm. agerer. I det øjeblik vi igen kan afsende grupper, er det afgørende, at vi har et klart billede af, hvor mange deltagere der er i de pågældende grupper. På trods af at hele verden befinder sig i en helt usædvanlig situation, så er vi nødt til at have øje for, at vi også en dag vil vende tilbage til en virkelighed, hvor vi igen skal drive rejsebureau på normale vilkår, og derfor må vi handle ud fra en forventning om, at rejser der endnu ikke er omfattede af rejserestriktioner, i udgangspunktet vil blive gennemført, og derfor skal De som rejsende fortsat overholde de betalingsfrister der angives i den fremsendte bestillingsbekræftelse.

 

Afmelding

Det er ikke muligt at få refunderet Deres indbetaling (depositum såvel som restbeløb), såfremt De selv vælger at afmelde Deres deltagelse på rejsen.

Vi anbefaler på det kraftigste, at De kontakter Deres praktiserende læge med henblik på en vurdering af Deres helbredsmæssige forudsætninger for at deltage på en rejse, såfremt den bliver gennemført. Kan De få en lægeerklæring, kan De med al sandsynlighed afmelde rejsen og få Deres indbetaling dækket af Deres forsikringsselskab, hvis De har en afbestillingsforsikring.

 

Ombookning

Vi fastholder vores normale politik vedrørende ombookning og tillader ikke dette.

 

Visum til Rusland

Er De tilmeldt en rejse til Rusland, vil De blive kontaktet af vores samarbejdspartner Private Guide vedrørende visum. Vi anbefaler, at De i udgangspunktet venter med at søge visum, til så tæt på afrejse som muligt. Har De yderligere spørgsmål vedrørende visum, skal De kontakte vores samarbejdspartner Private Guide. Læs mere om visum

 

Er det forsvarligt at deltage på et flodkrydstogt også selv om udenrigsministeriets rejsevejledning tillader rejser?

Vi har modtaget flere henvendelser der går på, om det vil være forsvarligt at deltage på et flodkrydstogt, hvor mange mennesker er samlet på et skib i 11/12 dage, selv efter rejserestriktionerne er blevet løftet. Til dette kan vi kun svare, at det må være en konkret vurdering der foretages ud fra omstændighederne, når det igen bliver muligt at sende rejsende afsted. Der er mange faktorer der spiller ind, ikke mindst hvad de lokale myndigheder har af anvisninger/restriktioner/krav, så blot fordi det danske udenrigsministeries rejserestriktioner bliver løftet, kan der være rejsemål eller rejseformer, hvor andre forhold kan spille ind. Vi kan derfor på nuværende tidspunkt ikke sige, hvordan det vil se ud ift. flodkrydstogter når rejserestriktionerne løftes igen.

 

Refusion for aflyst rejse?

Siden udenrigsministeriet i starten af marts frarådede alle ikke-nødvendige rejser til alle lande, har der været flere udmeldinger fra regeringen og Rejsegarantifonden ift. hvordan de berørte kunder skulle refunderes. I perioden frem til slutningen af april hed det sig, at staten ville gå ind og dække alle kunders indbetalinger til de danske rejsebureauer igennem en lånepakke, der skulle administreres af Rejsegarantifonden. Dette blev dog ændret i slutningen af april, så de danske rejsebureauer og deres kunder ikke længere fik denne dækning. I starten af maj er ordningen igen blevet ændret, så Rejsegarantifonden som oprindeligt, vil gå ind og refundere rejsekunder for deres aflyste rejse. Situationen er dog stadig noget uklar og de endelige retningslinjer og fremgangsmåde for refusion af rejsekunder er endnu ikke er på plads, så vi kan på nuværende tidspunkt desværre ikke fastslå hvornår refusion for en aflyst rejse vil komme til udbetaling. Til alle rejsekunder vi den sidste måned har været i kontakt med omkring refusion, og som har været behjælpelige med svar på vores adskillige forespørgsler om information, skal vi beklage det forløb der har været. Vi har hele vejen igennem handlet efter anvisning fra Rejsegarantifonden og erhvervsministeriet, men kommunikationen herfra har desværre været yderst sparsom, rodet og til tider decideret misvisende. Vi håber meget, at retningslinjerne for refusion af aflyste rejser snart kan blive fastlagt fra officiel side, så vi som rejsebureau kan få klarhed over, hvordan denne proces skal håndteres.

Rejsegarantifonden har oprettet deres egen information til rejsekunder, som vi anbefaler De læser igennem såfremt De har spørgsmål vedrørende refusion for aflyst rejse: https://www.rejsegarantifonden.dk/covid-19-info