Information om coronasituationen

Pga. den igangværende coronakrise, som går hårdt ud overrejsebranchen, har Akademisk Rejsebureau valgt at hjemsende hele personalet på vores kontor i København. Dette gør vi, så vi har mulighed for at søgelønkompensation igennem statens støtteordning. Det betyder, at det ikke vil være muligt at komme i telefonisk kontakt med Akademisk Rejsebureau, lige som det ikke vil være muligt med personlig henvendelse på vores adresse. Henvendelser sendt på e-mail vil kun i begrænset omfang blive besvaret.

 

Hvorfor har Akademisk Rejsebureau lukket sit kontor?

På trods af coronakrisen så er størstedelen af Akademisk Rejsebureaus medarbejdere indtil slutningen af april fortsat mødt på arbejde (hjemmefra) og taget telefonen og besvaret henvendelser. Men udover disse opgaver, har der ikke været meget at lave for personalet, da alle rejser i den umiddelbare fremtid, er aflyst. Derfor er det blevet besluttet at hjemsende personalet, så det er muligt at søge lønkompensation igennem statens støtteordning. Bliver personalet ikke hjemsendt, er det ikke muligt at søge lønkompensation.
Indtil det faste personale kan genoptage arbejdet som normalt, vil kun helt essentielle opgaver blive løst ligesom henvendelser sendt til vores hovedmailadresse:
info@akademiskrejsebureau.dk, kun i meget begrænset omfang vil blive besvaret. Hvis svar på et spørgsmål allerede findes herunder eller andre steder på vores hjemmeside, vil henvendelsen ikke blive besvaret.

 

Bliver rejsen gennemført?

Akademisk Rejsebureau har aflyst alle rejser frem til slutningen af august 2020. *
* Rejser i Danmark og Sverige vil blive gennemført. 

Det er ikke til at sige med sikkerhed, hvornår det igen bliver muligt at gennemføre rejser. Hos Akademisk Rejsebureau følger vi udenrigsministeriets rejsevejledning. Foreløbig fraråder udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til hele verden (med undtagelse af Norge, Tyskland og Island) frem til 31. august. Vi forventer i udgangspunktet, at rejser herefter vil kunne gennemføres. 

 

Hvordan og hvornår får man besked om en rejse er aflyst?

Efterhånden som udenrigsministeriets rejsevejledning bliver opdateret, vil vi skrive ud til de grupper det vedrører. Dette vil også ske i den nuværende situation, hvor personalet er hjemsendt. 

 

Betaling af restbeløb

Er De tilmeldt en rejse der er blevet aflyst og som skulle have afgået før 31. august 2020, og er deres frist for restbetaling efter 10. juni, skal De ikke indbetale restbeløb.

Som ovenfor angivet, så vil rejser efter 31. august i udgangspunktet blive gennemført. Er De tilmeldt en rejse efter denne dato, skal De derfor fortsat betale restbeløb for rejsen. Betalingsoplysninger og dato fremgår af Deres bestillingsbekræftelse. Modtager vi ikke Deres betaling af restbeløb, vil det blive betragtet som en afmelding af rejsen.

 

Hvorfor skal der betales restbeløb, når det ikke vides med sikkerhed, om rejsen vil blive gennemført?

Selvom man kan spekulere i, hvorvidt en given rejse realistisk set vil kunne gennemføres, så kan vi som rejsebureau kun læne os op ad de relevante myndigheder ift. om en rejse kan gennemføres. Derfor er vi nødt til at forholde os således, at rejser der ligger senere end den aktuelle rejsevejlednings udløb, i udgangspunktet bliver gennemført. Det er også sådan vores underleverandører – flyselskaber, hoteller rederier mm. agerer. I det øjeblik vi igen kan afsende grupper, er det afgørende, at vi har et klart billede af, hvor mange deltagere der er i de pågældende grupper. På trods af at hele verden befinder sig i en helt usædvanlig situation, så er vi nødt til at have øje for, at vi også en dag vil vende tilbage til en virkelighed, hvor vi igen skal drive rejsebureau på normale vilkår, og derfor må vi handle ud fra en forventning om, at rejser der endnu ikke er omfattede af rejserestriktioner, i udgangspunktet vil blive gennemført, og derfor skal De som rejsende fortsat overholde de betalingsfrister der angives i den fremsendte bestillingsbekræftelse.

 

Afmelding

Det er ikke muligt at få refunderet Deres indbetaling (depositum såvel som restbeløb), såfremt De selv vælger at afmelde Deres deltagelse på rejsen.

Vi anbefaler på det kraftigste, at De kontakter Deres praktiserende læge med henblik på en vurdering af Deres helbredsmæssige forudsætninger for at deltage på en rejse, såfremt den bliver gennemført. Kan De få en lægeerklæring, kan De med al sandsynlighed afmelde rejsen og få Deres indbetaling dækket af Deres forsikringsselskab, hvis De har en afbestillingsforsikring.

 

Ombookning

Vi fastholder vores normale politik vedrørende ombookning og tillader ikke dette.

 

Visum til Rusland

Er De tilmeldt en rejse til Rusland, vil De blive kontaktet af vores samarbejdspartner Private Guide vedrørende visum. Vi anbefaler, at De i udgangspunktet venter med at søge visum, til så tæt på afrejse som muligt. Har De yderligere spørgsmål vedrørende visum, skal De kontakte vores samarbejdspartner Private Guide. Læs mere om visum

 

Er det forsvarligt at deltage på et flodkrydstogt også selv om udenrigsministeriets rejsevejledning tillader rejser?

Vi har modtaget flere henvendelser der går på, om det vil være forsvarligt at deltage på et flodkrydstogt, hvor mange mennesker er samlet på et skib i 11/12 dage, selv efter rejserestriktionerne er blevet løftet. Til dette kan vi kun svare, at det må være en konkret vurdering der foretages ud fra omstændighederne, når det igen bliver muligt at sende rejsende afsted. Der er mange faktorer der spiller ind, ikke mindst hvad de lokale myndigheder har af anvisninger/restriktioner/krav, så blot fordi det danske udenrigsministeries rejserestriktioner bliver løftet, kan der være rejsemål eller rejseformer, hvor andre forhold kan spille ind. Vi kan derfor på nuværende tidspunkt ikke sige, hvordan det vil se ud ift. flodkrydstogter når rejserestriktionerne løftes igen.

 

Refusion for aflyst rejse?

Som De måske har set omtalt i pressen, så har der siden coronakrisen indfandt sig i starten af marts været bred politisk diskussion omkring, hvordan det danske erhvervsliv skal klare sig igennem krisen. Løsningen for rejsebranchen og vores gæster har indtil nu været den, at Rejsegarantifonden har håndteret refusion for aflyste rejser til de berørte rejsekunder. På grund af den indledende debat, så blev hele processen med refusion dog forhalet, hvilket betyder, at det pr. 31. maj fortsat kun er gæster med planlagt afrejse i perioden frem til 13. april (1. periode), der er blevet behandlet og refunderet af Rejsegarantifonden. Vi afventer nu, at processen med refusion for perioden fra 13. april og frem til 10. maj (2. periode) bliver påbegyndt af Rejsegarantifonden - vi mangler dog fortsat at modtage den endelige information omkring selve proceduren. Herefter må det antages, at gæster med aflyste rejser frem til 31. maj (3. periode) behandles. Efter udenrigministeriets seneste udmelding, hvor rejser frem til 31. august frarådes til størstedelen af verden, må det formodes at gæster med afrejse i perioden 31. maj til 31. august vil komme bagerst i køen ift. refusion - vi kan dog ikke sige dette med sikkerhed, da vi intet information har modtaget fra de relevante myndigheder omkring fremgangsmåden.
Vi har hos Akademisk Rejsebureau desværre ikke mulighed for, at præcisere en tidshorisont ift. hvornår man vil modtage sin refusion. Som processen har været hidtil, må det dog desværre antages, at det vil blive en meget lang process, før de sidste har fået deres penge.

Rejsegarantifonden har oprettet deres egen information til rejsekunder, som vi anbefaler De læser igennem såfremt De har spørgsmål vedrørende refusion for aflyst rejse: https://www.rejsegarantifonden.dk/covid-19-info