Dansk Kulturinstitut

Hos Akademisk Rejsebureau er vi stolte af at have et tæt samarbejde med Dansk Kulturinstitut. Det har i mange år været en fast bestanddel på flere af vore rejser, at Dansk Kulturinstitut eksklusivt åbner dørene for vore grupper og giver vore rejsende et unikt indblik i det kulturelle samarbejde mellem Danmark og det land vi besøger.

Vores egen rejseleder Rikke Helms var den første institutleder på Det Danske Kulturinstitut i Baltikum. Kulturinstituttet åbnede i 1990 og kan dermed fejre 25års jubilæum i 2015. Instituttet var en håndsrækning fra Danmark mod de Baltiske lande, som netop i disse år kæmpede for at rive sig fri af et Sovjetunionen på randen af sammenbrud. Danmark var det første land i Europa der oprettede et Kulturinstitut i Baltikum. 

Oprettelsen af Det Danske Kulturinstitut skete et år før den vestlige politiske anerkendelse - der først kom efter Boris Jeltsin d. 24. august 1991 anerkendte Estland, Letland og Litauens uafhængighed, og Rikke Helms kunne derfor følge udviklingen og landenes løsrivelse på tætteste hold. (Som Rikke bl.a. fortalte om i DR dokumentaren ”Min Verdenshistorie – Rikke og uafhængigheden”)

Oprettelsen af Det Danske Kulturinstitut i Baltikum tog sin begyndelse i januar 1989, da en lettisk kulturdelegation besøgte København. Besøget dannede grundlag for at dagbladet Politiken, med chefredaktør Herbert Pundik i spidsen, lancerede en indsamlingskampagne der igennem hele 1989 informerede danskerne om de tre Baltiske landes skæbne og deres ønske om selvstændighed. Ved årets slutning var der i alt indsamlet 1.8 millioner kroner, som blev overdraget til Kulturinstituttet, som igangsatte projektet med at opstarte Kulturinstituttet i Baltikum.  

I anledning af 25års jubilæet for åbningen af Det Danske Kulturinstitut i Baltikum skrev Rikke Helms kronikken Baltikums første åbne vindue mod Vesten - hendes personlige beretning om åbningen af kulturinstituttet og omstændighederne deromkring. 

Rikke Helms var institutleder for Det Danske Kulturinstitut i Riga fra 1990 til 2003 og oplevede dermed ikke bare de Baltiske landes løsrivelse og selvstændighed, men også deres udvikling og kamp for at opnå fremgang, vækst og optagelse i EU. 

Læs mere om Akademisk Rejsebureaus rejser til Baltikum med Rikke Helms

I 2003 flyttede Rikke Helms til den russisk kulturhovedstad Skt. Petersborg, hvor hun fra 2003 til 2013 var institutleder på Det Danske Kulturinstitut i Skt. Petersborg. Det var som institutleder på Det Danske Kulturinstitut i Skt. Petersborg at Rikke Helms begyndte sit virke som rejseleder hos Akademisk Rejsebureau. Her tog hun imod vores mange grupper der med stor interesse kunne følge Rikke rundt i kulturbyen Skt. Petersborg og høre hendes personlige beretninger om statsbesøg, genbegravelsen af kejserinde Dagmar og kultursamarbejdet mellem Rusland og Danmark. Med tiden udvidede vi samarbejdet med Rikke og Det Danske Kulturinstitut til også at omfatte kulturinstituttet i Baltikum. Rikke Helms er i dag stadig rejseleder på rejser til både Skt. Petersborg og Baltikum og vi besøger stadig de Danske Kulturinstitutter og får dette unikke indblik i landenes kulturelle liv. 

Læs mere om Akademisk Rejsebureaus rejser til Rusland

Når vi i dag besøger de Danske Kulturinstitutter modtages vi af nye institutledere. I Riga af Simon Drewsen Holmberg og i Skt. Petersborg af Finn Andersen. Begge steder bydes vi på en eksklusiv kulturaften med foredrag, spisning og musik. I det daglige fortsætter kulturinstitutterne ufortrødent deres arbejde med at skabe gavnlige kulturmøder mellem Danmark og resten af verden igennem kunstnermøder, besøgsprogrammer, seminarer samt større projekter omkring film, lydkunst og fotografi, kreative industrier, bæredygtighed, integration og medier.

I dag hedder de Dansk Kulturinstitut og har hovedsæde i København, med afdelinger i flere områder af verden, heriblandt Skt. Petersborg, Riga, Warszawa, Beijing og Rio de Janeiro.