Visum til Rusland

Ved rejser til Skt. Petersborg


Pr. 1. oktober 2019 er der indført nye visumregler for rejser til Skt. Petsersborg. Dette medfører, at man ved rejser til Skt. Petersborg på op til 8 dage, ikke behøver et tradionelt russisk visum, men kan nøjes med et gratis e-visum, som udfyldes online - dette gælder udelukkende rejser til Skt. Petersborg, og det er ikke muligt at forlade Skt. Petersborg under opholdet. 

Akademisk Rejsebureau samarbejder med det danske firma Private Guide om visum til Rusland. Er De tilmeldt en rejse til Skt. Petersborg vil De blive kontaktet af Private Guide med tilbud om assistance ifm. e-visum. Vi opfordrer til, at De benytter dette tilbud, da der fortsat er strikse krav til udfyldelse af formularen samt den dokumentation man skal benytte ifm. rejsen. Vi henviser til, at det er den rejsendes eget ansvar at være i besiddelse af gyldigt visum og indrejsepapirer ved indrejse. Bliver De afvist ved indrejse i Rusland grundet ugyldigt eller fejlagtigt e-visum, vil De ikke være berettiget til refusion af nogen art fra Akademisk Rejsebureau. 

Ønsker De at sørge for e-visum på egen hånd, er De velkommen til at gøre dette. Følg dette link for at udfylde e-visum: http://electronic-visa.kdmid.ru/spb_home_en.html

OBS. Akademisk Rejsebureau kan ikke være behjælpelig med vejledning eller anden assistance ifm. Deres udfyldelse af e-visum, alle spørgsmål vedrørende visum og e-visum skal rettes til vores samarbejdspartner Private Guide 

Vigtigt: De skal være opmærksom på, at De ved indrejse i Skt. Petersborg udover Deres printede e-visum skal medbringe og fremvise et brev fra Deres rejseforsikringsselskab, hvor det bekræftes, at De er dækket i Rusland i hele rejseperioden. Forsikringsselskaberne kalder typisk dette et “russerbrev”. 

Vi gør opmærksom på, at visum fortsat er et krav for at kunne rejse til øvrige områder af Rusland. Har De ifm. rejsen arrangeret at forlænge Deres ophold eller selv sørge for ind- og/eller udrejse med eksemplevis tog eller færge, kan andre visumregler være gældende.

 

Ved rejser til resten af Rusland


Ved alle rejser uden for Skt. Petersborg og rejser hvor den rejsende forlader Skt. Petersborg, er visum påkrævet. 

Vi gør opmærksom på, at visum ikke er inkluderet i rejsens pris.

Akademisk Rejsebureau samarbejder med det danske firma Private Guide om visum til Rusland. Er De tilmeldt en rejse til Rusland, vil Private Guide automatisk kontakte Dem med henblik på udstedelse af visum.

Prisen for visum igennem Private Guide er 1.290 kr. hvilket inkluderer:
- Generel vejledning om visum
- Hjælp til udfyldning af visumansøgning
- Bestilling af tid til aflevering af ansøgning
- Rejseinvitation
- Gennemgang af alle dokumenter
- Personlig assistance ved aflevering af ansøgning
- Afhentning af færdigbehandlet pas og visum på Det russiske visumcenter*

*Evt. forsendelse af pas og færdigbehandlet visum er ikke inkl. i den fremsatte pris.


 

Har De spørgsmål til selve visumprocessen kan De kontakte vores visumpartner Private Guide på telefon 93 99 14 77 eller 26 83 10 77, eller via mail på kontakt@privateguide.dk
 


 

Det er ikke et krav at benytte sig af tilbuddet fra Private Guide, det er også en mulighed selv at sørge for sit visum via Det russisk visumcenter i København. Til dette skal De bruge en invitation, som skal vedlægges Deres ansøgning. Denne invitation koster 350 kr. og skal indhentes hos Private Guide. Sørger De selv for at arrangere visum udenom Private Guide anbefaler vi, at De grundigt gør Dem bekendt med regler og procedurer. F.eks er det nødvendigt at bestille en tid på Det russisk visumcenter forud for fremmøde. Bestilles der ikke tid kan man forvente lang ventetid eller i værste fald afvisning på betjening. 

Prisoversigt:

E-visum til Skt. Petersborg med Private Guide: 375 kr.
E-visum til Skt. Petersborg på egen hånd: 0 kr.

Visum til hele Rusland gennem Private Guide: 1.290 kr.
Visum til hele Rusland på egen hånd: ca. 840 kr.
inkl. invitation fra Private Guide samt konsultaions- og servicegebyr på det Russiske Visumcenter.

Pr. 15.01.2019 er det desværre ikke længere muligt at bestille visum til Rusland i Aarhus. Visum til Rusland skal derfor bestilles i København. 

Praktisk information

  • Alle over 12 år skal personligt møde op på det russiske visumcenter i København for at afgive fingeraftryk. Dette aftales sammen med Private Guide. (Det er ikke nødvendigt med personligt fremmøde for at afhente visum)
  • Visumansøgning kan tidligst afleveres 3 måneder før afrejse.
  • Selve visumbehandlingen tager minimum en uge, hvor det russiske konsulat skal være i besiddelse af Deres pas. Behandlingstiden kan tage helt op til to uger.
  • Deres pas skal være gyldigt i 6 måneder ud over rejsens varighed.
  • For de aktuelle krav og regler henviser vi til Det russiske visumcenter i Danmark. 


BEMÆRK Er De ikke dansk statsborger eller er De bosat udenfor Danmark kan andre regler, priser og tidsfrister være gældende

Ofte stillede spørgsmål om visum til Rusland

Risikerer man at få sin visumansøgning afvist?
Akademisk Rejsebureau har arrangeret rejser til Rusland i over 10 år, og vi har aldrig oplevet, at nogen af vore rejsende har fået afvist visum eller indrejse til Rusland. Det er kun i meget sjældne tilfælde, at personer nægtes visum, og ofte vil vedkommende i forvejen være bekendt med denne mulighed. 

Vi anbefaler vore rejsende at benytte firmaet Private Guide ifm. visumprocessen, men det er også en mulighed selv at stå for dette. Vælger man selv at stå for hele visumprocessen, skal man være grundig og følge de anvisninger, som fremgår af Det russisk visumcenters hjemmeside. Har man ikke fulgt den korrekte procedure, vil visumcentret afvise ansøgningen. Dette skal dog ikke betragtes som en endegyldig afvisning af indrejse til Rusland, men blot at de korrekte procedurer ikke er blevet fulgt, og at man derfor skal udfærdige og indlevere en ny ansøgning. 

Kan man lave visum på egen hånd?
Ja, det er muligt selv at stå for visumprocessen. Akademisk Rejsebureau anbefaler vore rejende at benytte firmaet Private Guide til at hjælpe med visumprocessen, da vi ved af erfaring, at visumprocessen kan være en langstrakt og besværlig affære. Der er mange procedurer der skal følges korrekt før en visumansøgning vil blive godkendt. Private Guide er garant for en hurtig og korrekt visumprocess. 

OBS. Vælger man at lave visum på egen hånd, skal man bruge en "invitation", som skal vedlægges visumansøgningen. Denne invitation indhentes hos Private Guide. Pris 350 kr. 

Skal man personligt møde op og aflevere sin ansøgning?
Ja det er desværre nødvendigt, at man personligt møder op på Det russiske Visumcenter
 i København og afleverer sin ansøgning og afgiver fingeraftryk.

Hvem skal man kontakte med spørgsmål til visum? 
Vælger man at benytte Private Guides tilbud skal alle spørgsmål vedrørende visum rettes til Private Guide på telefon 93 99 14 77 eller 26 83 10 77, eller via mail på kontakt@privateguide.dk.

Laver man selv visum, skal spørgsmål rettes til Det Russiske Visumcenter. Akademisk Rejsebureau har ikke mulighed for udførligt at kunne rådgive om visumregler og procedurer.