Lena Jonson

Lena Jonson är associerad seniorforskare vid UI. I sin forskning fokuserar hon för närvarande på rysk inrikespolitik, frågor om politisk och samhällelig förändring samt kulturens roll och ställning i samhället.

Lena Jonson är docent i statsvetenskap och hennes tidigare forskningsområden är rysk politik (utrikespolitiken och dess inhemska rötter), politiken gentemot Europa, och gentemot stater på f.d. sovjetiskt territorium (främst Centralasien). Under åren 2005-2009 var hon kulturråd vid svenska ambassaden i Moskva. Hon har i omgångar varit tjänstledighet från UI för andra anställningar, bland annat 1997-1998 som senior forskare vid The Royal Institute of International Affairs (RIIA, Chatham House), och 2002 som Political Officer vid OSCE-kontoret i Dushanbe, Tajikistan.

Dessförrinnan har hon varit gästforskare vid George Washington University, The Kennan Institute vid The Wilson Centre och stipendiat vid universiteten i dåvarande Leningrad och Moskva. Lena Jonson är en av grundarna av nätverket "Sällskapet för studier av Ryssland, Central-och Östeuropa samt Centralasien" (1997) och var dess första ordförande.