Rejseforedrag

København

 


 


Januar 2019
 

HISTORIE - Ruslands historie: Hovedtemaer fra Rurik til Putin

Ved cand.mag. Thomas Køhler

Historikerne har i tidens løb stillet en række spørgsmål, der stadig er omdiskuterede og illustrative for den faglige behandling af emnet. Vi vil på dette ugekursus gennemgå nogle af hovedtemaerne og læse tekster om dem.

 1. Blev Rusland grundlagt af vikingerne? Varæger-spørgsmålet deler vandene helt op til i dag
 2. Rusland er verdens største land. Hvilken betydning har geografi og klima for den historiske udvikling?
 3. Mongoleråget og samlingen af Rusland under Ivan den Store. Hvordan blev Rusland ét land?
 4. Den stærke zar? Regeres Rusland bedst af en stærk mand? Ivan den Grusomme, Peter den Store, Stalin, Putin?
 5. Den russiske gåde. Kan vi spå om, hvor Rusland bevæger sig hen?

  TIDSPUNKT

MAN-FREDAG 
Kl. 10:15 12:00
(28/01/2019 - 01/02/2019)

UNDERVISNINGSSTED
FUKBH, Læderstræde 34, 2., 1201 København K- Auditoriet

PRIS: Kr. 495,-

Tilmeldinge foretages direkte til Folkeuniversitetet via dette link


 

KULTURHISTORIE - En by i Rusland

Ved direktør, cand.mag. Thomas Køhler, cand.mag. og forfatter Jens Jørgen Nielsen, cand.mag. Rikke Helms, cand.mag. og MF Marie Krarup, alle rejseledere i Akademisk Rejsebureau

"En by i Rusland" kan være mange forskellige ting: Fra kulturhovedstaden Sankt Petersborg til den egentlige hovedstad Moskva, der ofte betegnes som et Rusland for sig, over byer udenfor det geografiske Rusland, men med en stor russisk befolkning og en lang, fælles historie, til de store byer langs Volga, det tidligere lukkede Gorkij, der blev til Nizjnij Novgorod, Kazan, hovedstad i den halvt muslimske republik Tatarstan til Volgograd, det historiske Stalingrad.

På denne temalørdag sætter vi fokus på dette begreb og dets betydning med en række konkrete eksempler.

Kl. 10.15-11.00: Kulturhovedstaden Sankt Petersborg (TK)

Kl. 11.00-11.15: Pause

Kl. 11.15-12.00: Moskva (MK)

Kl. 12.00-12.15: Pause

Kl. 12.15 -13.00: Byerne ved Volga (JJN)

Kl. 13.00-13.30: Frokost

Kl. 13.30-14.15:  Riga - metropolen i Baltikum, en by udenfor Rusland (RH)

Kl. 14.15- 14.30 Pause

kl. 14.30 - 15.00 Volgograd, det tidligere Stalingrad (TK)

Dagen kan følges op med rejser med Akademisk Rejsebureau.

TIDSPUNKT
LØRDAG 9/2/2019
Kl. 10:15 - 15:00

UNDERVISNINGSSTED
Søndre Campus -
Njalsgade 120-148,
2300 Kbh S
Islands Brygge St. (Metro)
Lokale - 23.0.49 (bygning 23, stuen)

PRIS:Kr. 390,-
Prisen er inkl. sandwich, vand og kaffe/the

Foretag tilmelding


 

HISTORIE - Russisk kultur i 1800-tallet

Ved cand.mag. Jens Jørgen Nielsen

I den aktuelle politiske debat om Rusland stiller mange spørgsmålet, om Rusland er en del af den europæiske kultur. Det korte svar er ja, men den russiske kultur er også en særegen kultur præget af en særlig historie. Europæisk kultur er ufuldkommen uden den russiske. 1800-tallet var en gylden og dynamisk periode i russisk kulturhistorie. Det store imperium producerede forfattere, komponister, malere, tænkere og balletdansere af verdenshistorisk format.

Vi vil se nærmere på nogle af højdepunkterne i den russiske kultur ca. 1800-1917. Vi vil se på den historiske og idehistoriske ramme, som kunstnerne udfoldede sig indenfor. Og vil gå i dybden med nogle af forfatterne, filosofferne, malerne og komponisterne, ligesom vi vil have et blik på den radikaliserende udvikling fra slutningen af 1800-tallet.

Forelæsningsrækken kan følges op med rejser til Rusland med Akademisk Rejsebureau.

 1. Den russiske arv, imperium, zarstyre og den ortodokse kirke. Kulturen under Alexander d. 1. og Nikolaj d. 1. 1800-1855
 2. Nybrud og opbrud under den liberale zar, Alexander d. 2., 1855-1881. Radikalisering og revolutionære ideer
 3. Litteratur, filosofi, malerkunst, musik under Alexander d. 2.
 4. Kulturens rolle under de skærpede sociale spændinger under Alexander d. 3. og Nikolaj d. 2. til den første russiske revolution i 1904-1905 (1881-1905)
 5. På vej mod katastrofe og sammenbrud 1905-1917. Perspektivering og modernitet med den nye sovjetmagt? Syn på 1800-tallets russiske kultur i dagens Rusland

 

TIDSPUNKT
5 MANDAGE (4/2/2019-4/3/2019)
Kl. 18:15 - 20:00

UNDERVISNINGSSTED
CSS - Øster Farimagsgade 5,
1353 København K
Lokale - 7.0.34 (bygning 7, opgang A)

PRIS:Kr. 575,-

Foretag tilmelding


 

HISTORIE - Grever, troubadourer og katarer i Occitanien

Ved lektor em. Leif Søndergaard, Syddansk Universitet

Occitanien var i middelalderen ikke en politisk-geografisk enhed, men et blomstrende kulturområde, der dækkede den sydlige halvdel af det nuværende Frankrig i 1100-1200-tallet. Her blev der talt occitansk, et romansk sprog, som stadig tales af mio. ved siden af fransk.

Området var opdelt i en række hertugdømmer og grevskaber, som var uafhængige af den franske konge. Her holdt greverne til på deres befæstede borge, hvor troubadourerne sang og spillede for de fornemme adelige, bl.a. erotiske sange, der har påvirket lyrikken i Europa helt frem til i dag. Og her søgte katarerne tilflugt på borgene, da den franske konge og paven i begyndelsen af 1200-tallet iværksatte deres korstog for at erobre området og udslette katarernes religiøse tro.

Katarismen var stærkt kritisk overfor den katolske kirkes fokus på materiel rigdom, dens hierarki og mange af dens ritualer. Interessen for katarerne har været kraftigt voksende de senere år. 

Forelæsningen kan følges op med en rejse med Akademisk Rejsebureau i september 2019.

TIDSPUNKT
1 LØRDAG (23/2/2019)
Kl. 10:15 - 14:00

UNDERVISNINGSSTED
FUKBH,
Læderstræde 34, 2.,
1201 København K
Lokale - Auditoriet

PRIS:Kr. 230,-

Foretag tilmelding


 

HISTORIE - Rundt om Ukraine

Ved cand.mag. Thomas Køhler, Akademisk Rejsebureau

Ukraine blev selvstændigt efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991 og har især de senere år været skueplads for konflikter, der udspringer af landets placering med Rusland, NATO og EU. Hvad er Ukraine for et land i dag, og hvilken historie ligger til grund?

Vi ser på det selvstændige Ukraines præsidenter siden uafhængigheden i 1991 og skiftende vestvendt og østvendt politik. Korruption, giftattentater og statskup har gennem årene blandet sig med forsøg på at indføre demokrati. Derudover ser vi på Ukraines tragiske baggrund: Holodomor, det ukrainske folkemord, som Stalin gennemførte ved kunstigt at skabe en sultkatatstrofe i Ukraine 1932-33 med op mod 7,5 mio. omkomne til følge.

Vi ser på Krustjovs og efterkrigstidens Ukraine og de landegrænser, de efterlod det nye land med. Og endelig kaster vi et blik på det ukrainske præsidentvalg 31. marts 2019.

Forelæsningen kan følges op med rejser til Ukraine med Akademisk Rejsebureau.
 

TIDSPUNKT
1 LØRDAGE (6/4/2019)
Kl. 10:15 - 14:30

UNDERVISNINGSSTED
Søndre Campus
Njalsgade 120-148,
2300 Kbh S
Islands Brygge St. (Metro)
Lokale - 23.0.49 (bygning 23, stuen)

PRIS:Kr. 330,-
Bemærk: Der er sandwich, vand og kaffe/te inkluderet i prisen

Foretag tilmelding