København

 


Samfund - 20 år med Putin - putinismen og dens arv

Ved cand.mag., direktør Thomas Køhler, cand.mag., forfatter Jens Jørgen Nielsen, cand.mag., MF Marie Krarup, journalist Andrey Kazankov

For 20 år siden overtog Putin præsidentposten i Rusland efter at være blevet anbefalet overfor vælgerne af Jeltsin og nærmest båret ind i Kreml. Her 20 år efter er Putin stadig ved magten, og det står allerede klart, at hans styre kommer til at præge Rusland og omverdenen årtier frem.

Men hvad er det for et samfund, Putin står i spidsen for? Er det liberalt, socialt, konservativt, nationalt eller internationalt orienteret?

Kl. 10.15 Velkomst og indledning (TK)

Kl. 10.30 Putinomics - Putins økonomiske politik (TK)

Kl. 11.15 Pause

Kl. 11.30 Krymnash - Putins politik overfor det nære udland og globalt (AK)

Kl. 12.15 Frokost

Kl. 13.00 Putins værdipolitik og ideologi (MK)

Kl. 13.45 Putins personlighed og offentlige image (JJN)

Kl. 14.30 Paneldebat og spørgsmål (alle)

Dagen kan følges op med rejser med Akademisk Rejsebureau.
 

TIDSPUNKT
1 LØRDAG 
1. februar 2020
Kl. 10:15 - 15:00

UNDERVISNINGSSTED
Søndre Campus
Njalsgade 120-140,
2300 Kbh. S
Islands Brygge St. (Metro)
Lokale - 23.0.50 (bygning 23, stuen)

PRIS: Kr. 355,-
Bemærk: Der er kaffe/te, croissant, sandwich og vand inkluderet i prisen.

Foretag tilmelding 


Samfund - Putins Rusland

Ved cand.mag., MF Marie Krarup

Rusland er verdens største land, men det er også et gådefuldt land, som der er mange forskellige holdninger til. I denne forelæsningsrække vil det nutidige Rusland under Putins styre blive analyseret og vi vil stille skarpt på en række spørgsmål: Hvilket politisk styre har man Rusland? Er der overhovedet muligheder for demokrati og ytringsfrihed? Hvordan lever folk? Kort og alkoholiseret? Eller er sundhedstilstanden ved at blive bedre? Går økonomien frem eller tilbage? Og har Putin en plan for erobring af nyt territorium eller er Rusland mere interesseret i at fremme sine egne nationale interesser?

Få en god baggrund for at danne dig en mening på denne forelæsningsrække om Putins Rusland, hvor du vil blive præsenteret for forskellige svar på spørgsmålene.

 1. Hvordan lever befolkningen i Putins Rusland?
 2. Går det frem eller tilbage med den russiske økonomi?
 3. Hvordan er det politiske system i Putins Rusland?
 4. Forsøger Putins Rusland at dominere de tidligere sovjetrepublikker?
 5. Truer Putins Rusland Vesten?
   

TIDSPUNKT
5 ONSDAGE 
15. april - 13. maj 2020
Kl. 18:15 - 20:00

UNDERVISNINGSSTED
Folkeuniversitetet
Læderstræde 34, 2.
1201 Kbh. K
Gammel Strand st. (Metro)
Lokale: Auditoriet

PRIS: Kr. 600,-

Foretag tilmelding 


Tro og eksistens - Den russisk-ortodokse kirke

Ved cand.mag. Jens Jørgen Nielsen

Den russisk-ortodokse kirke spiller en stadig større rolle i dagens Rusland. Efter 70 års sovjetisk, militant ateisme er kirken tilbage som et markant fænomen. Vi vil se på flere aspekter af kirken: Dels den historiske og teologiske side med den byzantinske tradition, skismaet med Romerkirken og Moskvas overtagelse af Konstantinopels rolle, dels på ikonernes særlige rolle og æstetik samt liturgien i kirken gennem kirkeåret.

Vi vil også se på en række ortodokse filosoffer fra 1800- og 1900-tallet, som forsøgte at formidle mellem ortodoksien og den moderne tid. Endelig vil vi se på retninger og tendenser i dagens russiske kirke samt nogle afvigende retninger.

Forelæsningsrækken kan følges op med rejser til Rusland med Akademisk Rejsebureau.

 1. Traditionen fra Byzan
 2. Kirken møder moderniteten: Mellem slavofiler og vestorienterede russiske filosoffer
 3. Kirken i det postsovjetiske Rusland
 4. Besøg i Alexander Nevskij Kirke i Bredgade i København


TIDSPUNKT
4 TORSDAGE 
27. februar - 19. marts 2020
Kl. 18:15 - 20:00

UNDERVISNINGSSTED
CSS
Øster Farimagsgade 5
1353 Kbh. K
Lokale: 18.-1.11 (bygning 18, opgang K i kld.)

PRIS: Kr. 520,-

Foretag tilmelding 


Historie - Gorbatjov og Sovjetunionens sammenbrud

Ved cand.mag. Jens Jørgen Nielsen

Nogle af de allervigtigste pejlemærker i nyere verdenshistorie er knyttet til Sovjetunionens sidste leder, Mikhail Gorbatjov. Hvilken livshistorie og hvilke politiske idéer havde han, og hvorfor kom han til magten? Hvad var det for et land Gorbatjov kom til magten i? Hvorfor mislykkedes hans idé med at reformere Sovjetunionen efter markeds-socialistiske principper?

Og hvorfor lykkedes det ikke at skabe det Europæiske Hus fra Lissabon til Vladivostok, som Gorbatjov drømte om? Hvad kom det på sigt til at betyde for verden? Hvilket Rusland kom der ud af perestrojka perioden? Hvordan vurderer man i dag i vesten og i Rusland den periode, der ledte til Sovjets sammenbrud? Var Gorbatjov en modig demokratisk fornyer, en naiv og svag politiker eller slet og ret forræder, som nogle russere mener i dag?

 1. Kort rids af Sovjetunionens historie - set fra Gorbatjovs synsvinkel
 2. Gorbatjovs politiske karriere og første erfaringer som leder af Sovjetunionen
 3. Reformpolitikken udfolder sig. Glasnost, perestrojka og afspænding
 4. Gorbatjov fanget mellem gammelkommunister, nationalister og liberale
 5. Sovjetunionens opløsning, forskellige forklaringer og perspektiver
   

TIDSPUNKT
5 MANDAGE
24. februar - 23. marts 2020
Kl. 18:15 - 20:00

UNDERVISNINGSSTEDCSS
Øster Farimagsgade 5
1353 Kbh. K
Lokale: 18.-1.11 (bygning 18, opgang K i kld.)

PRIS: Kr. 600,-

Foretag tilmelding